Політика конфіденційності

(остання редакція – 6 листопада 2019)

 

Ця Політика конфіденційності (надалі – «Положення») стосується всіх видів персональних даних, які отримує CiM від Користувача через Веб-сайт та/або іншим чином повідомлені CiM при реєстрації і авторизації доступу до Веб-сайту, а також у ході його використання. Персональні дані Користувачів можуть включати, але не обмежуються, наступними категоріями: прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти.

 

Для цілей цього Положення під обробкою персональних даних розуміється збирання, реєстрація, включення в бази даних, накопичення, безстрокове зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, передача, надання доступу будь-яким третім особам без будь-якого окремого повідомлення Користувачів, про здійснення такого розповсюдження, передачі або надання доступу) знеособлення, знищення персональних даних у базі даних CiM. CiM зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для забезпечення захисту персональних даних Користувачів. CiM не продає та не розкриває персональні дані Користувачів, які отримує через Веб-Сайт, будь-яким третім особам для їхніх власних комерційних цілей. CiM зобов’язується забезпечити, щоб допущені треті особи дотримувались відповідних адміністративних, технічних та інших заходів по забезпеченню безпеки персональних даних, захисту від несанкціонованого розкриття, використання, модифікації чи знищення.

 

Ви також підтверджуєте, що CiM може здійснювати перевірку наданих Вами персональних даних, зокрема номеру мобільного телефону, із залучення відповідного мобільного оператора. Для цілей такої перевірки Ви надаєте згоду Флілп Морріс та відповідному мобільному оператору на обмін даними, що стосуються Вашого номеру телефону.

 

Персональні дані Користувачів, зібрані через цей Веб-сайт та/або іншим чином повідомлені CiM, можуть збиратися, використовуватись, зберігатись та іншим чином оброблятись як на території України, так i за кордоном, з метою:

*надсилання Користувачам інформації щодо діяльності та/або продукції, що реалізується CiM, будь-якими засобами передачі (пошта, SMS/MMS-повідомлення, електронна пошта), запрошень на веб-сайти з контрольованим доступом;

*забезпечення, доставки і надання допомоги у доставці будь-яких інформаційних матеріалів;

*перевірки наданої інформації з метою здійснення, забезпечення і виконання угод;

*збереження інформації про уподобання та інтереси Користувачів та іншої інформації для відстеження активності на Веб-сайті;

*надання Користувачам можливості зарахування накопичених балів на віртуальну картку партнерів – суб’єктів господарської діяльності, які надають товари та/чи послуги КористувачамВеб-сайту, в тому числі – оператори мобільного зв’язку;

*оцінки виконання завдань, що надсилаються у рамках Веб-сайту;

*покращення роботи цього Веб-сайту і підвищення рівня інформованості Користувачів.

 

Користувач надає CiM виключні та необмежені в часі та території права використовувати всі текстові та фотоматеріали, надані ним чи створені за його участю для публікації на Веб-сайті.

 

Повідомлення суб'єкта персональних даних про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані

 

Керуючись ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляємо Вас про наступне:

 

Володільцем Ваших персональних даних (особою, що оброблятиме персональні дані) є ФОП Беляєв Андрій Вікторович (надалі – «ФОП» або «Володілець»), що знаходиться за адресою: 02142, м. Київ, вул. Семашко, 13, #405.

Метою збору та обробки Ваших персональних даних є можливість отримання інформації щодо діяльності та/або продукції, що продається ФОП.

Склад та зміст зібраних персональних даних (які персональні дані будуть оброблятися). Оброблятися будуть персональні дані, які були надані Вами під час заповнення форми, а також інші персональні дані зазначені у підпунктах нижче, у випадку, якщо ви їх нам повідомите:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

адреса місця проживання;

паспортні дані;

ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

номер стаціонарного або/та мобільного телефону;

адреса електронної пошти;

фото чи відео зображення.

Обробка передбачатиме наступні дії або сукупність дій з персональними даними, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Розпорядником Ваших персональних даних є ФОП Беляєв Андрій Вікторович (надалі «Розпорядник»), яка за дорученням Володільця здійснює обробку (реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних) персональних даних в базі даних з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Для досягнення мети обробки Ваших персональних даних вони можуть бути передані Розпоряднику, крім того, у відповідності до вимог чинного законодавства та Вашої згоди на обробку персональних даних, доступ до персональних даних може надаватися третім особами (в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними).

Ваші персональні дані будуть зберігатися до досягнення мети їх обробки, а враховуючи те, що мета обробки не є обмеженою в часі, Ваші персональні дані можуть зберігатися безстроково. Проте, у будь якому випадку, Ви можете відкликати надану Вами згоду на їх обробку, після чого Ваші персональні дані будуть знищеними.

Ви можете відкликати згоду на обробку Ваших персональних даних надіславши відповідний лист на адресу ФОП. У такому випадку Ваші персональні дані будуть знищеними протягом 60 (шістдесяти) днів від дати одержання ФОП Вашого листа.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Ви маєте право:

знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;

на доступ до своїх персональних даних;

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

відкликати згоду на обробку персональних даних;

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

Умови використання cookie-файлів

Що таке cookie-файли?

Cookie-файли – інформація у вигляді даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігається у Користувача, а потім відправляються на той же сайт, якщо його буде повторно відвідано.

 

Для чого ми використовуємо cookie-файли?

Ми використовуємо cookie-файли для покращення функціональності Веб-сайту. Це включає в себе, але не обмежується, даними про тип браузера, розподільну здатність екрану, пошукові запити і вподобання збереження мовних налаштувань, веб-аналітика і моніторинг використання Веб-сайту.

 

Керування cookie-файлами

Приймаючи умови даної Політики конфіденційності, а також отримання доступу до Веб-сайту і використання його, Ви погоджуєтеся на використання cookie-файлів. Якщо Ви не згодні із цими умовами, будь ласка, вимкніть файли cookies у налаштуваннях Вашого пристрою.

 

Умови використання фото та відео матеріалів

У разі, якщо у рамках користування Веб-Сайтом Користувач передає будь-які фото чи відео матеріали, у тому числі, такі, на яких він зображений, то він надає CiM дозвіл обробляти, зберігати та використовувати такі матеріали для цілей проведення оцінки виконання умов завдань, що надсилаються у рамках Веб-Сайту.

 

У разі надання фото чи відео матеріалів, Користувач зобов’язується упевнитися, що на них відсутні зображення будь-яких інших осіб. Користувач несе відповідальність за надання фото та відео матеріалів, на яких містяться зображення інших осіб, якщо такі зображення отримані та передані без згоди таких осіб. Фото та відео матеріли, на яких зображені інші особи, окрім Користувача Веб-сайту, не підлягають використанню з метою оцінки виконання завдань та будуть видалені CiM негайно.

 

Відео та фото матеріали можуть надаватися Користувачем за допомогою інших мобільних додатків та/чи програмного забезпечення, що затверджені CiM і про які CiM повідомить Користувача.

 

Контактна інформація

Будь-які питання, що можуть виникнути у зв’язку iз положеннями даної Політики конфіденційності, Користувач може задати, надіславши листа на електронну адресу info@cim.ua.

 

Приймаючи дану Політику конфіденційності, Я з усіма її положеннями. Підтверджую, що надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних та ознайомлений (-а) з повідомленням суб’єкта персональних даних. ​

 

Склад замовлення


#

Пакет: Базовий

6000 грн.

Вкажіть контактні данні